Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân tỉnh. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Thưởng- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam; đồng chí Cao Thanh Hải – Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Trọng Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam quán triệt một số nội dung chính về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng như sự cần thiết của Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo được quy định tại Công văn số 1429-CV/TU ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo, quản lý và Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội.

Đồng chí Trương Trọng Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe phổ biến, quán triệt quy định lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam với 3 mức đánh giá: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp và tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo diễn ra dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và đúng quy trình.

Việc tổ chức Hội nghị lần này là một trong những khâu quan trọng đánh giá, bố trí, sử sụng đối với lãnh đạo tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để rèn luyện, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong quá trình lãnh đạo, quản lý./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thông báo biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Cvid – 19

TAND TỈNH QUẢNG NAM TAND HUYỆN NÔNG SƠN Số: 12/2020/TB – TA CỘNG HÒA XÃ …

X