Kế hoạch công tác tháng 5/2019 của TAND huyện Nông Sơn

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 – 2019 CỦA TAND HUYỆN NÔNG SƠN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ …

X