Lịch công tác

Thứ 2 (21/10/2019) Thứ 3 (22/10/2019) Thứ 4 (23/10/2019) Thứ 5 (24/10/2019) Thứ 6 (25/10/2019)
Lãnh đạo
 • Sáng: làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự Hội nghị chủ chốt (đ/c Tam, đ/c Nghĩ)
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
Cán bộ, Công chức
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Học nghị quyết (đ/c Sương, đ/c Phúc, Đ/c Sa, Đ/c Mỹ)
 • Chiều:Học nghị quyết (đ/c Thọ, đ/c Danh, Đ/c Thành, Đ/c Vĩnh)

 

X