Lịch công tác

Thứ 2 (22/7/2019) Thứ 3 (23/7/2019) Thứ 4 (24/7/2019) Thứ 5 (25/7/2019) Thứ 6 (26/7/2019)
Lãnh đạo
 •  Sáng:Hòa giải tranh chấp Quyền sử dụng đất Lê Thị Bốn-Lê Văn Đào (đ/c: Nghĩ)
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hòa giải Hôn nhân Nguyễn Thị Thu Tình-Nguyễn Tiến Đông (đ/c Nghĩ)
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
Cán bộ, Công chức
 • Sáng:Hòa giải tranh chấp Quyền sử dụng đất Lê Thị Bốn-Lê Văn Đào  (Thư ký Danh)
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hòa giải Hôn nhân Nguyễn Thị Thu Tình-Nguyễn Tiến Đông (Thư ký Danh)
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
X