Lịch công tác

Thứ 2 (15/6/2020) Thứ 3 (16/6/202019) Thứ 4 (17/6/2020) Thứ 5 (18/6/2020) Thứ 6 (19/6/2020)
Lãnh đạo
 • Sáng: Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng: Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng: Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng: Họp Ban pháp chế tại Công an huyện Nông Sơn
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng:Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
Cán bộ, Công chức
 • Sáng: Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng: Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng:  Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng:Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường
 • Sáng: Làm việc bình thường
 • Chiều: Làm việc bình thường

 

X