Lịch công tác

Thứ 2 (16/9/2019) Thứ 3 (17/9/2019) Thứ 4 (18/9/2019) Thứ 5 (19/8/2019) Thứ 6 (20/9/2019)
Lãnh đạo
 • Sáng: làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự hội nghị trực tuyến
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Dự tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Viên (đ/c Tam)
 • Chiều:Họp giao ban
Cán bộ, Công chức
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến (TP+TK)
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Họp giao ban (CBCC, BVTV)

 

X