lịch trực Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021

TAND TỈNH QUẢNG NAM                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TAND HUYỆN NÔNG SƠN                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

Số: 02/LTr-TA                                                                                                                  Nông Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

 

Ngày 10/02/2021

Ngày 29 T.Chạp

(Thứ 4)

 

Ngày 11/02/2021

Ngày 30 T.Chạp

(Thứ 5)

 

Ngày 12/02/2021

Mồng 01 Tết

(Thứ 6)

 

Ngày 13/02/2021

Mồng 2 Tết

(Thứ 7)

 

Ngày 14/02/2021

Mồng 3 Tết

(Chủ nhật)

 

Ngày 15/02/2021

Mồng 4 Tết

(Thứ 2)

 

Ngày 16/02/2021

Mồng 5 Tết

(Thứ 3)

Nguyễn Trường Danh Nguyễn Ngọc Tam

Trần Quốc Thành

Lê Nghĩ Trần Thị Thọ Nguyễn Hữu Phúc Hồ Thị Hoàng Sa

Nguyễn Thị Vĩnh

 

– Thời gian trực: Cán bộ được cử phân công trực tính từ 7 giờ 00 sáng ngày trực đến 7 giờ sáng hôm sau.

Quy định chung: CBCC trực cơ quan phải mở sổ theo dõi ca trực; ghi chép, phản ảnh tình hình trong ca trực; xử lý công tác và ghi biên bản bàn giao ca trực. Cơ quan đã chuẩn bị đồ ăn, thức uống để CBCC sử dụng trong thời gian trực.

          – Yêu cầu: Trong thời gian trực tết, nếu có vấn đề công tác quan trọng cần xử lý, CBCC, người lao động có nghĩa vụ báo cáo với lãnh đạo cơ quan để xử lý công việc qua các số điện thoại:

– Đồng chí Nguyễn Ngọc Tam, Chánh án: 0235 3 505 379

– Đồng chí Lê Nghĩ, Phó Chánh án : 0235 3 505 707

 

CHÁNH ÁN

 

  

                                                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Tam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn

Căn cứ Quyết định số 1084/ QĐ – TCCB, ngày 06 tháng 8 năm 2019 …

X