Lịch trực (Từ ngày 16/4-22/4/2020)

TAND TỈNH QUẢNG NAM                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nông sơn, ngày 16 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC CƠ QUAN

 

Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, từ 00 giờ ngày 16/04 đến hết ngày 22/4/2020 theo Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020.

Theo sự phân công của đồng chí Chánh án, nay thông báo lịch trực cơ quan như sau:

Thời gian trực: + Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h30 phút

+ Buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h00 phút

 

STT Ngày/thứ Người trực Ghi chú
 

01

16/4/2020

Thứ năm

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P Chánh án

– Trực xử lý công việc: Hồ Thị Hoàng Sa

 
 

02

17/4/2020

Thứ sáu

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Hữu Phúc

 
 

03

18/4/2020

Thứ bảy

– Trực Bảo vệ: Trần Quốc Thành  
 

04

19/4/2020

Chủ nhật

– Trực Bảo vệ: Trần Quốc Thành  
 

05

20/4/2020

Thứ hai

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Trần Thị Thọ

 
 

06

21/4/2020

Thứ ba

– Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Tam – Chánh án

– Trực xử lý công việc: Nguyễn Trường Danh

 
 

07

22/4/2020

Thứ tư

– Trực lãnh đạo: Đ/c Lê Nghĩ – P. Chánh án

– Trực xử lý công việc: Hồ Thị Hoàng Sa

 

 

Ghi chú:

– Tuyệt đối không tiếp đương sự tại trụ sở làm việc nếu không thật sự cần thiết và không có sự cho phếp của lãnh đạo cơ quan.

– Cán bộ, công chức và người lao động không thực hiện nhiệm vụ trực phải nghiêm túc cách ly, hạn chế đi lại và chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản về phòng chống dịch Covid-19.

– Trong quá trình trực nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo trực tiếp với đ/c Chánh án để xử lý công việc.

 

Nơi nhận:                                                                                                                      CHÁNH ÁN

– CBCC,NLĐ trong đơn vị;                                                                                                 (Đã ký)

– Đăng Công TTĐT;

– Lưu VP.

 

                                                                                                                                Nguyễn Ngọc Tam

 

 

X