Thông báo biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Cvid – 19

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

Số: 12/2020/TB – TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                     Nông Sơn, ngày 12 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

 Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid – 19 về công tác phòng, chống dịch; Chỉ thị số 02/2020/CT – CA ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Công văn số 96/CV – TA ngày 11/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phòng, chống dịch Covid -19 trong hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn thông báo và khuyến cáo công dân, đương sự lưu ý thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại đơn vị như sau:

  1. Về công tác trong tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn:

– Tạm dừng việc tiếp nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn khiếu nại, tố cáo; tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân tại Trụ sở Tòa án. Trường hợp công dân, đương sự thực hiện việc khởi kiện, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo hoặc bổ sung, cung cấp tài liệu chứng cứ thì thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc gởi trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn tại địa chỉ toaannongson.gov.vn.

– Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thay vào đó, thực hiện bằng các phương thức khác như: Qua dịch vụ bưu chính, qua phương tiện điện tử, qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

– Tạm dừng việc mở các phiên tòa, phiên họp, phiên hòa giải, …; tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trường hợp bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì chỉ những người được Tòa án triệu tập, thông báo mới tham gia phiên tòa, phiên họp; khuyến cáo những người khác không đến tham gia, tham dự phiên tòa mà theo dõi kết quả, nội dung bản án trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án tại địa chỉ congbobanan.toaan.gov.vn.

  1. Các nội dung khuyến cáo khi đến liên hệ công tác tại Tòa án:

– Công dân, đương sự, người khác khi đến tham gia tố tụng hoặc liên hệ công tác tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn phải đeo khẩu trang phòng dịch, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và phải chấp hành Hướng dẫn của cán bộ Tòa án về khu vực đón tiếp, làm việc.

– Người có nhu cầu làm việc với Lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký  phải đăng ký trước với Văn phòng hoặc Thẩm phán, Thư ký.

– Công dân, đương sự, người liên quan đến Tòa án làm việc nếu có các triệu chứng bệnh như: Ho, sốt, đau ngực, khó thở, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người, … thì phải thông báo ngay cho Tòa án biết để liên hệ với cơ sở Y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

– Thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung tại Trụ sở Tòa án.

Lưu ý: Số điện thoại liên lạc khi có nhu cầu liên hệ công tác tại Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn:

– Văn phòng: 0235 3 656 555; 0235 3 505 707.

– Lãnh đạo: 0982 385 216.

Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn thông báo cho công dân, đương sự, người có liên hệ công tác với Tòa án biết. Đề nghị thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid – 19 khi đến liên hệ công tác, tham gia tố tụng tại Tòa án đồng thời thường xuyên truy cập theo dõi thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn tại địa chỉ: toaannongson.gov.vn để biết nội dung thông báo, hướng dẫn tiếp theo.

 

Nơi nhận:

– TAND tỉnh Quảng Nam (để báo cáo);

– CBCC, người lao động;

– Niêm yết tại Trụ sở;       (để thực hiện).

– Cổng TTĐT Tòa án;

– Cổng TTĐT huyện Nông Sơn;

– Lưu.

CHÁNH ÁN

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Tam

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

ĐẠI HỘI CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số: 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số …

X