Thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Số: 65/ TB -TA                                                                                              Nông Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

NHU CẦU TUYỂN HÒA GIẢI VIÊN

 

Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, Quảng nam xin trân trọng thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên như sau:

  1. Điều kiện đối với người nộp hồ sơ:

– Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

+ Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

+ Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

– Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:

+ Không đáp ứng các điều kiện đã nêu trên;

+ Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo (hoặc niêm yết).
  2. Địa điểm nhận hồ sơ:Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, Quảng Nam. Số điện thoại liên hệ: 02353 656 555 hoặc Phòng Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại liên hệ: 0235 3859 233./.

                                                              

 

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Tam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn

Căn cứ Quyết định số 1084/ QĐ – TCCB, ngày 06 tháng 8 năm 2019 …

X