Thông báo tập huấn nghiệp vụ HTND đợt I năm 2019

TAND TỈNH QUẢNG NAM

TAND HUYỆN NÔNG SƠN

Số: 32/TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nông Sơn, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: Tập huấn nghiệp vụ đợt I năm 2019

          Kính gửi:  Các vị Hội thẩm TAND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

          Thực hiện Công văn số 237/CV – TA ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân tỉnh Quảng Nam; về việc triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân đợt I năm 2019.

Thời gian: 02 ngày (Ngày 18, 19 tháng 7 năm 2019)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội thảo trường Đại học Quảng Nam (vào cổng đường Lê Lợi)

Địa chỉ: Số 102, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ Quảng Nam.

Sau khi trao đổi thống với trưởng đoàn HTND huyện Nông Sơn

Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn hợp đồng xe đưa đón Hội thẩm như sau:

Hội thẩm ở địa bàn huyện Nông Sơn:

Có mặt tại TAND huyện Nông Sơn vào lúc 06 giờ 00 phút ngày 18/7/2019.

Hội thẩm ở địa bàn huyện Quế Sơn:

Có mặt tại TAND huyện Quế Sơn vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 18/7/2019.

Đề nghị các vị Hội thẩm nhân dân có mặt đúng thời gian và địa điểm trên để xe đưa đón đảm bảo thời gian tập huấn.

Đồng chí Lê Nghĩ – Phó chánh án phụ trách trực tiếp cùng tham gia đi tập huấn với Đoàn. Điện thoại liên hệ: 0346.255.255

Đây là đợt tập huấn rất quan trọng, đề nghị các vị Hội thẩm sắp xếp, bố trí thời gian, công việc để tham gia đợt tập huấn này đầy đủ và nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Trường hợp các vị HTND vắng mặt không thể tham gia, phải có xác nhận của Lãnh đạo cơ quan.

 

PHÓ CHÁNH ÁN PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Lê Nghĩ

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Uống nước nhớ nguồn

Nhân kỷ niệm 72 năm, ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947 – 27/7/2019), …

X